СКУПШТИНА ГРАДА УСВОЈИЛА БУЏЕТ СОМБОРА ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ
СКУПШТИНА ГРАДА УСВОЈИЛА БУЏЕТ СОМБОРА ЗА НАРЕДНУ ГОДИНУ

У среду 18. децембра 2019. год. одржана је 39. седница Скупштине града Сомбора на којој су одборници Скупштине надполовичном већином од укупног броја одборника усвојили Одлуку о Буџету града Сомбора за 2020. годину.

План бруто буџета за 2020. годину износи 3.788.962.580 динара и обухвата средства опредељена Одлуком о буџету града у износу од 3.529.200.000 динара и средства индиректних буџетских корисника предвиђена из осталих извора финансирања у износу од 259.762.580 динара. Према расходној страни издвајања за градску управу, Извршни орган, Скупштину и градска предузећа износиће 11,2% бруто буџета, за комуналну област 38,1%, друштвене делатности 24,4%, образовање 17,8% и расходе опште намене8,5% бруто буџета.

Издвајања за комуналну област су најзначајнија и захватају највећи проценат средстава буџета, јер приоритет локалне самоуправе представљају капитални инвестициони пројекти. У образложењу Одлуке о буџету за 2020. годину који су усвојили одборници стоји да ће и у 2020. години буџет града Сомбора имати развојни карактер са значајно повећаним капиталним улагањима, што ће обезбедити задржавање високе динамике инвестиционе активности и самим тим омогућити наставак привредног раста.

Пре доношења Одлуке о Буџету града Сомбора за 2020. годину, одборници су усвојили Извештај о извршењу буџета за 2019. годину у периоду јануар – септембар текуће буџетске године. У Извештају се истиче да су приходи буџета Града у посматраном периоду остварени у износу од 2.120.047.886 динара, док су укупни буџетски расходи у истом периоду износили 2.033.296.000 динара, што показује да је ликвидност буџета била на задовољавајућем нивоу и да иста није била угрожена, што значи да су све функције корисника очуване, а обавезе преузете Одлуком о буџету за текућу годину сервисиране.

Оставите одговор