СКУПШТИНА ГРАДА СОМБОРА ИМЕНОВАЛА САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ
СКУПШТИНА ГРАДА СОМБОРА ИМЕНОВАЛА САВЕТ ЗА МЕЂУНАЦИОНАЛНЕ ОДНОСЕ

Скупштина града Сомбора je на седмој седници одржаној 01. фебруара 2021. године је именовала Савет за међунационалне односе који има једанаест чланова.

Представници српског народа у савету су: Немања Сарач, Милка Боснић, Милан Радишић, Далиборка Терзија и Влада Ђурковић. Мађарску националну заједницу представљаће Чаба Сакач и Корнелија Лазаревић, хрватску националну заједницу Злата Васиљевић и Бранко Матин, буњевачку националну заједницу Станислава Луткић а представник ромске националне заједнице је Стеван Оршош. Савет има мандат од пет година.

Оставите одговор