ШКОЛA „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ ДОБИЛА 650.000 ДИНАРА ЗА ПРОЈЕКАТ „Нека толеранција буде наша акција“
ШКОЛA „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“ ДОБИЛА 650.000 ДИНАРА ЗА ПРОЈЕКАТ „Нека толеранција буде наша акција“

Министарство просвете науке и технолошког развоја је у оквиру програма „Подршке Европске уније управљању миграцијама у Србији“ са 650.000 динара подржало реализацију програмских садржаја Основне школе „Братство јединство“ из Сомбора под називом „Нека толеранција буде наша акција“.

Циљ пројекта који спроводи ова сомборска школа је интегрисање деце мигратната у образовни систем Републике Србије, задовољавање њихових потреба и интересовања, као и обезбеђивање права детета на образовање и помоћ у превазилажењу језичких баријера.

„Укључивањем деце миграната кроз спортске активности, ликовно-креативне радионице, учење путем огледа и истраживања, као и математичких радионица, кроз дружење и игру са ученицима из наше школе, развијаће се толераранција, промоција и афирмација прихватања и уважавања друштвених, културних, верских и других различитости и стварање друштвено пожељних образаца понашања који искључују сегрегацију особа које се на неки начин разликују од других“, стоји у допису Основне школе „Братство јединство“ Сомбор.

This Post Has One Comment

Оставите одговор