РОК ЗА УПЛАТУ ТРЕЋЕ РАТЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ И ДРУГИХ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА 15. АВГУСТ
РОК ЗА УПЛАТУ ТРЕЋЕ РАТЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ И ДРУГИХ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА 15. АВГУСТ

Градска управа Града Сомбора, Одељење локалне пореске администрације,подсећа обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је рок за уплату ТРЕЋЕ рате по основу пореза на имовину и других локалних јавних прихода (комунална такса за истицање фирме) за 2022. годину 15. август 2022. године.

Такође, подсећамо да се по основу накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, до утврђивања ове накнаде за 2022. годину, плаћа месечна аконтација, у року од 15 дана  по истеку месеца, у висини месечне обавезе за претходну годину.

Редовним и благовременим измиривањем пореских обавеза, обвезници не подлежу обрачуну и наплати законом прописане камате због кашњења уплата. 

За све потребне информације обвезници се могу обратити Одељењу локалне пореске администрације, шалтер 2 и 3 Услужног центра (зграда „Жупаније“) или на телефоне 025/468-152, 025/468-147, 025/468-198.