РОК ЗА УПЛАТУ ДРУГЕ РАТЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 17. МАЈ
РОК ЗА УПЛАТУ ДРУГЕ РАТЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 17. МАЈ

Градска управа Града Сомбора, Одељење локалне пореске администрације, подсећа обвезнике – физичка лица, предузетнике и правна лица да је рок за уплату друге рате по основу пореза на имовину и других локалних јавних прихода (комунална такса за истицање фирме) за 2021. годину 17. мај 2021. године.

Из Локалне самоуправе подсећају и да се по основу накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, до утврђивања ове накнаде за 2021. годину, плаћа месечна аконтација, у року од 15 дана по истеку месеца, у висини месечне обавезе за претходну годину.

Редовним и благовременим измиривањем пореских обавеза, обвезници не подлежу обрачуну и наплати законом прописане камате због кашњења уплата.

За све потребне информације обвезници се могу обратити Одељењу локалне пореске администрације, шалтер 2 и 3 Услужног центра (зграда „Жупаније“) или на телефоне: 025/468-258, 025/468-147, 025/468-198.

Оставите одговор