РОДИТЕЉИ СОМБОРСКИХ ПРВАКА МОГУ ДА ОДАБЕРУ ШКОЛУ КОЈУ ЋЕ ДЕТЕ ПОХАЂАТИ
РОДИТЕЉИ СОМБОРСКИХ ПРВАКА МОГУ ДА ОДАБЕРУ ШКОЛУ КОЈУ ЋЕ ДЕТЕ ПОХАЂАТИ

Родитељи будућих првака, односно деце рођене од 1.3.2014. до 1.3.2015. године могу да одаберу основну школу на територији Града Сомбора у којој желе да им дете похађа основно образовање и васпитање, без обзира на одређено уписно подручије школа утврђено Одлуком о одређивању подручја основних школа на територији града Сомбора.

Родитељи који желе да искористе наведено право и упишу дете у школу која му не припада по месту пребивалишта, захтев треба да поднесу изабраној школи најкасније до 1. фебруара 2021. године.

Школа је дужна да обавести родитеља, односно другог законског заступника детета о одлуци по његовом захтеву за упис детета ван подручја школе до 30. априла текуће календарске године у којој се врши упис, након сагледавања расположивих капацитета, а у складу са просторним, кадровским и финансијским могућностима школе.

Обавештење о почетку и начину евидентирања деце за полазак у 1. разред основне школе за школску 2021/2022. годину, у оквирима уписних подручја школа, биће накнадно објављено.

Увид у уписна подручија школа, односно Одлуку о одређивању подручја основних школа на територији града Сомбора можете да извршите овде.

Оставите одговор