РОДИТЕЉИ КОЈИ ПО СУДСКОЈ ПРЕСУДИ ТРЕБА ДА ВИЂАЈУ ДЕТЕ ТОКОМ ПОЛИЦИЈСКОГ ЧАСА, ТРЕБА ДА ПОДНЕСУ ЗАХТЕВ ЗА ДОЗВОЛУ КРЕТАЊА
РОДИТЕЉИ КОЈИ ПО СУДСКОЈ ПРЕСУДИ ТРЕБА ДА ВИЂАЈУ ДЕТЕ ТОКОМ ПОЛИЦИЈСКОГ ЧАСА, ТРЕБА ДА ПОДНЕСУ ЗАХТЕВ ЗА ДОЗВОЛУ КРЕТАЊА

Родитељима којима је правоснажном судском пресудом регулисано виђање са дететом (преузимање и враћање детата од једног родитеља) у терминима који улазе у време трајања полицијског часа, потребна је дозвола за кретање.

Дозволу (потврду) да се родитељ може кретати током полицијског часа ради преузимања и враћања детета издаје Град Сомбор, у сарадњи Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, Министарством унутрашњих послова и Центром за социјални рад Сомбор.

Да би добио дозволу, родитељ треба да поднесе захтев Градској управи града Сомбор. Захтев се може поднети сваког радног дана у времену од 8 до 12 часова путем електронске поште на мејл адресу mjerkovic@sombor.rs или телефонским путем на број 065/424-25-44, а контакт особа је Марија Јерковић. У захтеву треба навести име, презиме и ЈМБГ родитеља, релацију кретања и период кретања (час, дан и месец).

Свака злоупотреба коришћења издате потврде биће санкционисана у складу са Законом, стоји у допису Градске управе.

Оставите одговор