РАСПИСАН КОНКУРС ЗА КУПОВИНУ КУЋА НА СЕЛУ
РАСПИСАН КОНКУРС ЗА КУПОВИНУ КУЋА НА СЕЛУ

Град Сомбор у сарадњи са Министарством за бригу о селу спроводи јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за куповину кућа у свим насељеним местима на територији Града Сомбора.

Право да конкуришу имају брачни парови/парови у трајнијој ванбрачној заједници, самохрани родитељи, млади пољопривредници, који нису власници или сувласници непокретности на територији Републике Србије.

Сеоска кућа са окућницом која се купује мора да је уписана у катастар непокретности на име продавца.

Максималан износ бесповратних средстава за куповину куће на селу износи 1.200.00,00 динара.

ПОСТУПАК УЧЕСТВОВАЊА НА КОНКУРСУ:

Заинтересовано лице/а подноси пријаву (изражава заинтересованост на прописаном обрасцу), на писарници Градске управе града Сомбора, Услужни центар (зграда „Жупаније“), Сомбор, Трг цара Уроша 1 шалтер 10 – 12, сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова.
Комисија за утврђивање испуњености услова за доделу бесповратних средстава за куповину сеоске куће са окућницом (у даљем тексту: Комисија), након пријема изражавања заинтересованости (изјаве), проверава испуњеност услова који се односе на предложену непокретност и доставља захтев Комисији за утврђивање тржишне вредности непокретности да изврши процену вредности непокретности.
Након утврђивања испуњености услова који се односе на сеоску кућу са окућницом за чију куповину подносиоци пријаве конкуришу те утврђивања тржишне вредности непокретности, Комисија ће позвати подносиоце пријаве да предају потребну документацију.
Након утврђивања испуњености услова за конкурисање од стране подносиоца пријаве, провере формалне исправности документа, Комисија и подосиоци пријаве ће заједнички попунити и поднети пријава на обрасцу прописаном од стране Министарства за бригу о селу.

Информације о условима и начину конкурисања, као и образац пријаве доступни су ОВДЕ.

Све додатне информације могу се дибити путем телефона на број 025-468-274 и 025/468-176.