РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП-а ЗА ДЕЦУ
РАСПИСАН КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛАП-а ЗА ДЕЦУ

Град Сомбор расписао је Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката  за реализацију Локалног акционог плана за децу у 2021. години.

За финансирање и суфинансирање програма и пројеката за реализацију Локалног акционог плана за децу град је издвојио средства у укупном износу од 1.500.000,00 динара. Учесници Јавног конкурса могу поднети највише један предлог пројекта, а максималан износ тражених средстава је 150.000,00 динара.

На јавном конкурсу могу да учествују удружења која спроводе активности и имају седиште на подручју Града Сомбора, која су регистрована у складу са Законом о удружењима и која предложеним програмом или пројектом дају допринос у реализацији приоритета Локалног акционог плана за децу за период  од 2021. до 2023. године.  

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката  за реализацију Локалног акционог плана за децу у 2021. години можете погледати овде.