РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОВЕЉЕ ГРАДА СОМБОРА
РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОВЕЉЕ ГРАДА СОМБОРА

Комисија за спровођење поступка за утврђивање јавних признања расписала је Јавни позив за доделу  Повеље града Сомбора.

Ово посебно признање додељује се појединцу на Дан града, 17. фебруара, као посебно признање за достигнућа у 2020. години, и то у областима:

  • науке, културе и уметности, односно свих видова стваралаштва (књижевног,
    музичког, сценског, ртв, ликовног, примењене уметности и сличних);
  • планирања и уређења простора и насеља, архитектуре и градитељства;
  • унапређења и заштите животне средине;
  • просвете и развоја школства;
  • спорта и постигнутих спортских резултата;
  • здравства и здравствене заштите;
  • социјалног и хуманитарног рада;
  • привредног развоја и других ненаведених области од значаја за Град Сомбор.

Предлоге за доделу Повеље града Сомбора уз обавезно образложење могу поднети физичка и правна лица пријавом на Jaвни позив, а рок је 25. децембар 2020. године. Предлогетреба доставити лично у Услужном центру Градске управе Града Сомбора, у затвореној коверти, са назнаком „Предлог за Повељу града Сомбора – не отварати“, или путем поште на адресу: Одељење за друштвене делатности, Комисија за спровођење поступка за утврђивање предлога за доделу повеље и награде, Трг Цара Уроша 1, 25101 Сомбор.

Предлагачи не могу сами себе да предложе, а комплетан јавни позив доступан је овде.

Оставите одговор