РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ „ВЕНАЦ“
РАНИ ЈАВНИ УВИД У ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЦЕНТРАЛНЕ ЗОНЕ „ВЕНАЦ“

До 04. јуна 2021. године може се извршити рани јавниувид у План генералне регулације централне зоне „Венац“-ПГР01. Урбанистички план обухвата простор унутар „Венца“, укључујући и спољашње стране Венаца и „Жупанију“ са „Парком хероја“. План одређује намену земљишта, одређује правила грађења и правила уређења на јавним површинама (инсталације, паркирање и саобраћај, зеленило).

Сви грађани могу да пошаљу своје примедбе на садашње стање, сугестије, запажања и предлоге поштом на адресу: Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, Градска управа Града Сомбора, Трг цара Уроша број 1 или да предају лично у просторијама Услужног центра у згради „Жупаније“, шалтери број 11 и 12 закључно са 04. јуном 2021. године.

Усвојене предлоге обрађивач, ЈКП „Простор“, Сектор за просторно планирање и урбанизам, ће уградити у коначан Нацрт Плана.

Оставите одговор