РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ НОВОГ ОБЈЕКТА У СОМБОРСКОЈ БОЛНИЦИ МОГЛИ БИ ДА ПОЧНУ ДО КРАЈА ОВЕ ГОДИНЕ
РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ НОВОГ ОБЈЕКТА У СОМБОРСКОЈ БОЛНИЦИ МОГЛИ БИ ДА ПОЧНУ ДО КРАЈА ОВЕ ГОДИНЕ

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор је једна од већих здравствених установа секундарног нивоа из плана мреже здравствених установа у Војводини и Србији и има изузетан значај у пружању здравствене заштите становиштву Западнобачког округа. У сомборској болници годишње се хоспитализује између 18 и 20 хиљада становника и уради између 9 и 10 хиљада операција. У претходном периоду недовољно је улагано у све сегменте рада, тако да је било тешко одржати ниво услуга, а још теже је било унапређивати их. Недовољно се улагало у инфраструктуру, али и у медицинску опрему и људске ресурсе.

Према речима др Драгана Растовића, в. д. директора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, у последњих неколико година евидентан је велики помак у свим сегментима.

  • Уз велику подршку Покрајинског секретаријата за здравство, Министарства здравља Републике Србије, као и локалних самоуправа и других чинилаца учињени су крупни кораци унапред. Поређења ради, од децембра 2013. године па све до мог именовања крајем 2017 године, преко 140 запослених на неодређено време напустило је нашу установу, а у стални радни однос у истом периоду примљено је свега 55 младих колега и колегиница. Значајно је смањен и број специјалистичког лекарског кадра. Толико смањење броја стручних радника се негативно одразило на квалитет, а и квантитет пружања здравствене заштите и то су наши пацијенти сигурно осетили. Нова управа сомборске болнице је одмах по ступању на дужност препознала овај проблем и, свесна затечене ситуације, уложила значајне напоре на превазилажењу наслеђеног проблема. За ових нешто више од две године прибавили смо потребне сагласности и до сада у радни однос на неодређено време примили чак 146 радника свих профила – од спремачица које су важан део система и чијим радом се ниво хигијене одржава на задовољавајућем нивоу, преко пратећих служби – техничких и административних радника, до самих носиоца система – медицинског кадра – сестара, техничара и лекара. За овај процес занављања потребно је време јер се систем урушавао дужи временски период, али смо за само две године успели у значајној мери да поправимо ситуацију. Трудићемо се да наставимо са оваквим трендом запошљавања и у наредном периоду, рекао је др Растовић.

Он се осврнуо и на тренутну ситуацију са лекарским кадром.

  • Када су лекари у питању, уложили смо додатне напоре како би што пре надокнадили недостатак специјалистичког кадра. Пре свега, примили смо 29 колега и колегиница у стални радни однос и тиме створили могућности да за чак 30 наших младих доктора медицине обезбедимо специјализације и уже специјализације. То је двоструко више у односу на просек из година пре мог доласка на чело установе и представља значајно финансијско оптерећење за нашу установу. У наредном периоду то ће представљати и организационо оптерећење јер ћемо бити у великом проблему када све ове колеге оду у установе терцијарног нивоа где морају наставити своје специјалистичко усавршавање. Наиме, ми немамо законских и финансијских могућности да запошљавамо лекаре који ће ове специјализанте мењати док су они на усавршавању ван Опште болнице Сомбор – у установама у Београду и Новом Саду. Због тога смо сада на задатку и улажемо велике напоре да се реорганизујемо и што лакше пребродимо наредне две – три године тако да овај изостанак лекара што мање осете наши пацијенти. Као резултат свих ових наших залагања, очекујем да ћемо за те две – три године добити значајан број нових специјалиста скоро свих грана медицине из којих наша установа пружа услуге, изјавио је Растовић.

Општа болница „Др Радивој Симоновић“ Сомбор је 2017. године уврштена у програм реконструкције и адаптације комплетне установе под покровитељством Министарства здравља Републике Србије, а које финансира Kанцеларија за управљање јавним улагањима Републике Србије. Овај капитални пројекат је део значајног улагања у објекте здравства, а у Сомбору се реализује први пут после скоро 35 година и подељен је у три фазе.

У складу са њим, Општа болница Сомбор је донела нове стратешке циљеве и нови оперативни план, а тренутно се налази у реализацији прве фазе пројекта. Она подразумева изградњу новог објекта сомборске болнице, који ће се градити на месту садашњег Одељења за плућне болести. Укупна процењена вредност израде пројектно–техничке документације прве фазе износи 22 милиона динара, а средства за реализацију овог пројекта обезбедили су Покрајински секретаријат за здравство и општине Западнобачког округа. Пројектни задатак за прву фазу је одобрен од стране Канцеларије 20.12.2018. године. Потом је 04.06.2019. године потписан уговор за израду комплетне пројектно – техничке документације за изградњу новог објекта, у оквиру комплекса на Војвођанској улици.

Председник Републике Србије, Александар Вучић је приликом посете Сомбору у јуну 2019. године, и лично потврдио да су обезбеђена планирана средства потребна за реализацију изградње “нове болнице”. Канцеларија за управљање јавним улагањима одобрила је идејне пројекте и предата је комплетна документација за одобрење локацијских услова. Тренутно се израђују пројекти потребни за добијање грађевинске дозволе.

Др Драган Растовић је напоменуо да се на основу свега наведеног, може се очекивати да би грађевински радови на реализацији ове фазе могли да отпочну до краја 2020. године.

  • Та фаза би подразумевала рушење објекта садашњег Одељења за плућне болести и, након тога, започињање радова на изградњи новог објекта. У новом објекту ће бити смештена сва одељења хируршких грана, предвиђена је изградња и опремање шест најсавременијих операционих сала, хирушке поликлинике са кабинетима, Службе за радиолошку дијагностику, а у подруму је планирано смештање нове, савремене јединице за централну стерилизацију и болничког вешераја, каже Растовић.

Да би Одељење за плућне болести несметано функционисало током изградње новог објекта, предвиђено је да ово одељење буде пресељено у постојеће капацитете Опште болнице Сомбор, или уколико се добије сагласност од Министарства одбране, у објекат некадашње Гарнизонске амбуланте. У том случају, тамо би могао да буде премештен и АТД са реуматолошком амбулантом, који је сада дислоциран од болнице и налази се у центру града, у неусловној згради која је у власништву града Сомбора.

По завршетку прве фазе, уследиће ништа мање битна друга фаза, која подразумева реконструкцију, санацију и адаптацију садашњег Хирушког блока, изграђеног 1987. године.

  • Тај објекат ће у будућности бити савремен интернистички блок у ком ће се, коначно, под једним кровом наћи сва одељења и службе ове гране медицине, као и њихова поликлиника и дијагностика, појаснио је Растовић. Он је нагласио да ће у овој фази најзначајније бити пресељење Одељења за неурологију, са Апатинског пута у комплекс болнице на Војвођанској улици.

Како је реч о највећем објекту у склопу сомборске болнице од скоро 16 хиљада квадратних метара, планирно је да се у адаптирани интернистички блок премести и Служба болничке апотеке и Техничка служба, те да се формира савремени, обједињен, хитан пријем пацијената са две операционе сале за хитне интервенције и пратећим дијагностичким службама, као и део за дневну хоспитализацију.

Нови објекат и садашњи хирушки блок ће на три етаже бити повезани топлим везама што ће додатно олакшати рад и функционисање свима, а нарочито медицинским радницима и у значајној мери допринети већем комфору пацијената. За време извођења радова у другој фази, готово сва одељења ће неометано функционисати у својим садашњим просторијама.

У трећој фази предвиђена је реконструкција осталих објеката у кругу, рушење нелегалних објеката као и партерно уређење целокупне парцеле.

Након окончања све три фазе, планира се комплетно пресељење свих преосталих одељења са локације на Апатинском путу у објекте на Војвођанској улици и обједињавање свих одељења у једну функционалну целину. То ће допринети бољем функционисању, значајним уштедама и подизању квалитета здравствених услуга на територији Западнобачког округа, поручио је Растовић.

Оставите одговор