РАД ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА
РАД ИНТЕРРЕСОРНЕ КОМИСИЈЕ ЗА ВРЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

Иако је услед проглашења ванредног стања због избијања епидемије вируса обустављен рад предшколских установа, основних и средњих школа у Републици Србији, Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело је препоруку за организовање рада Комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету, ученику и одраслом (Интерресорна комисија).

С тим у вези, Одељење за образовање је услед немогућности рада са странкама путем непосредног контакта, организовало рад Интерресорне комисије путем онлајн комуникације са подносиоцима захтева. Захтев Комисији за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету, ученику и одраслом за покретање поступка процене може се преузети са званичног сајта града Сомбора, www.sombor.rs, у рубрици Услуге, у категорији Обрасци и фомулари.

Попуњени захтеви достављају се на маил адресу dbogunovic@sombor.rs , или путем поште на адресу: Одељење за образовање Градске управе града Сомбора (Интерресорна комисија), Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор. Поднети захтеви решаваће се по приоритету.

Комуникацију са подносиоцима захтева обављаће координатор Интерресорне комисије, Дејана Богуновић. За све потребне информације странке се могу обратити на број телефона 065/9 449 399, као и путем електронске поште на маил адресу dbogunovic@sombor.rs

Оставите одговор