ПРОШЛЕ ГОДИНЕ ОД РИБОКРАДИЦА ОДУЗЕТО ВИШЕ ОД 63 КИЛОМЕТРА МРЕЖА
ПРОШЛЕ ГОДИНЕ ОД РИБОКРАДИЦА ОДУЗЕТО ВИШЕ ОД 63 КИЛОМЕТРА МРЕЖА

Рибокрађа је проблем са којим се чувари свих риболовних вода, па и оних које су поверене на чување ЈВП „Воде Војводине“ свакодневно сусрећу. Добро опремљени тимови рибочуварске службе предузећа „Воде Војводине“ свакодневно контролишу рекреативне рибловце и привредне рибаре на води, али је рибокрађа као проблем стално присутна на риболовним водама.

Током 2019. године обављено je више од 2.400 контрола риболовног подручја под ингеренцијом ЈВП „Воде Војводине“, a преконтролисано је преко 8.000 риболоваца. Током контрола заплењено је више од 63 километара нелегално постављених мрежа и 150 комада другог недозвољеног алата за риболов. Против 44 особе поднете су прекршајне пријаве због нелегалног риболова.

Риболовне воде дате на коришћење ЈВП „Воде Војводине“ су: детаљна и основна каналска мрежа Хидросистема ДТД у Бачкој и Банату, део Дунава од Бачке Паланке до Бешке (укупне дужине 64 километра), затим Бегеј, Златица, Караш, Криваја и акумулација Чонопља. ЈВП „Воде Војводине“ брине и о риболовним водама у заштићеним подручјима Парк природе „Јегричка“ и Парк природе „Бељанска бара“. За заштићена подручја морају се купити посебне дозволе, за сваки парк природе посебно.

Из ЈВП „Воде Војводине“ апелују на све риболовце да поштују правила и ограничења риболова, како би заједничким снагама сачували и унапредили рибљи фонд на војвођанским водотоцима.

Оставите одговор