ПРОЈЕКАТ СТАПАРСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА ЈЕДИНСТВЕН У СРБИЈИ
ПРОЈЕКАТ СТАПАРСКОГ ЗАЛИВНОГ СИСТЕМА ЈЕДИНСТВЕН У СРБИЈИ

Састанак сарадника на пројекту изградње заливног поља „Стапар“ са власницима земље која се налази у оквиру подручја обухваћеног пројектом одржан је јуче у Стапару. Учесницима састанка представљен је пројекат, као и бенефити и могућности које би могли земљорадници да остваре кроз његову реализацију.

Градоначелница Сомбора Душанка Голубовић овом приликом је истакла да ће на овај начин и већи и мањи локални пољопривредни произвођачи моћи да унапреде своју производњу и да буду конкурентнији на тржишту.

Реализовањем пројекта изградње заливног поља „Стапар“ створили би се услови за избор пољопривредних култура (једногодишњих и вишегодишњих) чија је технологија узгајања сложенија и захтева примену наводњавања, а применом заливних поља створио би се већи профит по хектару производње и услови за отварање нових радних места у Стапару.

Управљање заливним пољем „Стапар“ је предвиђено да буде по узору на фармерску праксу у Холандији и Италији. У овим земљама оваквим системима управљају водне заједнице или задруге, те је земљорадницима који су присуствовали састанку предложено да се и они организују у такозвану „водну задругу“.

Пројекат изградње заливног поља „Стапар“ од стране надлежних институција оцењен је као иновативан и јединствен, а услови за његову реализацију остварени су захваљујући изградњи седам цевастих пропуста испод пута „Стапар – Сивац“ у делу катастарске општине Стапар. Град Сомбор је изградњу цевастих пропуста суфинансирао са 11.327.248,00 динара, а ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад са 14.000.000,00 динара.