ПРОДУЖЕНО ПРАВО НА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ЦЕНУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У СОМБОРУ
ПРОДУЖЕНО ПРАВО НА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ЦЕНУ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У СОМБОРУ

Градско веће града Сомбора је на својој 199. седници одржаној JUČE, 30. марта донело Закључак да се корисницима права на субвенционисане цене комуналних услуга: сакупљање, одвожења и депоновања отпада, снабдевања водом за пиће, пречишћавање и одвођења отпадних вода, на основу Одлуке о субвенционисању цена комуналних услуга („Сл.лист Града Сомбора” број 18/2018), којима право истиче 15.03.2020. године и касније, а надлежни орган није одлучио о даљем коришћењу права, продужава право на основу раније донетих Потврда Одељења за друштвене делатности, најдуже три месеца, односно док траје ванредно стање.

Одељење за друштвене делатности ће о корисницима којима је истекло, односно истиче признато право на субвенционисане цене комуналних услуга обавестити пружаоце услуга: ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, ЈКП „Водоканал“ Сомбор и ЈКП „Водовод“ Бездан, а која ЈКП ће наставити пружање субвенционисане цене својих услуга у наредна три месеца, односно док траје ванредно стање.

Оставите одговор