ПРОДАЈЕ СЕ ДРЖАВНИ ПАКЕТ АКЦИЈА „СЕВЕРТРАНСА“ – ПОЧЕТНА ЦЕНА 64.777 ЕВРА
ПРОДАЈЕ СЕ ДРЖАВНИ ПАКЕТ АКЦИЈА „СЕВЕРТРАНСА“ – ПОЧЕТНА ЦЕНА 64.777 ЕВРА

Министарство привреде расписало је јавни позив за приватизацију капитала аутопревозника „Севертранс“ које ће се обавити путем јавног надметања. Право на учешће у постпуку продаје имају домаћа и страна правна и физичка лица или конзорцијуми правних, односно физичких лица. Продаје се Пакет акција састављен од 195.695 акција, што представља 59,26% укупног капитала сомборског превозника. Почетна цена за продају капитала износи 100% процењене вредности капитала који је предмет продаје, односно 64.777,97 Евра.

Остали удео у капиталу распоређен је на следећи начин: 137.005 акција или 41,48% капитала је у власништву Регистра акција и удела, Град Сомбор је власник 55.827 акција или 16,90% капитала, 2.592 акција или 0,78% капитала налази се у власништву Акционарског фонда АД Београд и 271 акција или 0,08% капитала поседује Република Србија.

Укупна процењена вредност капитала „Севертранса“, на дан 31. децембар 2020. године, износи: 109.309,75 ЕУР.

Сва заинтересована лица своје понуде могу послати најкасније до 3. септембра у 12 часова.