ПРИВОДЕ СЕ КРАЈУ РАДОВИ У ДВОРИШТУ „ЖУПАНИЈЕ“ – РЕКОНСТРУКЦИЈА АТРИЈУМА КОШТА 15 МИЛИОНА ДИНАРА
ПРИВОДЕ СЕ КРАЈУ РАДОВИ У ДВОРИШТУ „ЖУПАНИЈЕ“ – РЕКОНСТРУКЦИЈА АТРИЈУМА КОШТА 15 МИЛИОНА ДИНАРА

У току су радови на партерном уређењу атријума зграде „Жупаније“. Након прошлогодишње обнове фасаде, на ред је дошло и уређење самог дворишта. Током октобра и новембра повађене су дотрајале циглице и уместо њих на око 800 квадратних метара постављене су бехатон плоче у димензији опеке. Пре поплочавања радници „Зеленила” су у циљу заштите тиса издигли најниже гране колико је то било могуће. Током извођења радова водило се рачуна да се приликом ископа не оштети коренов систем стабала.

За одвођење атмосферских вода из атријума искоришћена је постојећа зацевљена атмосферска канализација, за коју је након испирања и снимања утврђено да је у добром стању. Олучне вертикале повезане су директно на атмосферску канализацију, а за потребе каснијег одржавања, на местима рачвања цевовода израђена су и два шахта. Поред тога, израђена су још два нова сливника на месту „лома“ пешачке стазе, како би вода боље отицала са поплочаних површина. Фонтана је задржала стари облик. У оквиру партерног уређења атријума зграде Жупаније биће постављена декоративна расвета за фасаду. По ободу атријума поставиће се напојни каблови и монтирати одговарајуће рефлекторске светиљке LED технологије, што ће дворишту у вечерњим сатима дати посебан изглед.

Како су нам рекли у Градској управи, уговорена вредност радова са урачунатим ПДВ-ом је 14.837.951,66 динара. Извођач радова у атријуму Жупаније је „Сомборелектро” доо, а подизвођач „Џими комерц” доо из Пригревице. Извођење радова, поред осталих, преко свог представника све време надзире и Покрајински завод за заштиту споменика културе Петроварадин, који је и израдио одобрени пројекат партерног уређења. Рок за завршетак радова у атријуму здања подигнутог пре више од два века је 27. децембар ове године. (Сомборске новине)

Оставите одговор