ПРИЈАВЕ ПЕНЗИОНЕРА ЗА БЕСПЛАТАН ОДЛАЗАК У БАЊУ ДО 21. МАЈА
ПРИЈАВЕ ПЕНЗИОНЕРА ЗА БЕСПЛАТАН ОДЛАЗАК У БАЊУ ДО 21. МАЈА

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање упутио је позив пензионерима да се пријаве за одлазак на бесплатану десетодневну рехабилитацију у једној од 24 бање у Србији.

Право да се јаве на конкурс имају пензионери из категорије запослених, самосталних делатности и пољопривредника, чија пензија износи до 26.324,00 динара, као и пензионери који су то право остварили применом домаћих прописа и на основу међународних уговора (прерачунато по средњем курсу НБС за 31. 12. 2018. године, 1 евро = 118,1946 динара) под условом да збир тих пензија не прелази 26,324,00 динара. Поред овог, услов је да пензионери који конкуришу немају друга лична примања и да нису користили бесплатан боравак о трошку Фонда у последњих пет година. Уз пријаву прилаже се и последњи пензијски чек или Пензионерска картица (уколико је корисник већ преузео), доказ о висини пензије остварене по међународним уговорима (извод банке или потврда иностраног носиоца социјалног осигурања), расположивa медицинскa документацијa и изјавагде желе да користе рехабилитацију.

У бесплатану рехабилитацију укључени су трошкови превоза у висини цене аутобуске, односно возне карте другог разреда. Фонд ће сносити трошкове за пратиоца детета које користи породичну пензију по основу неспособности за самосталан живот и рад, а пратиоца о трошку Фонда ће имати и слепи пензионери који добију рехабилитациј. Фонд сноси трошкове смештаја у бањи, пун пансион, а уговорима са сваком бањом појединачно прецизиран је обим терапија које сваки корисник мора да добије, чиме је обезбеђено да рехабилитација буде у сваком појединачном случају прилагођена потребама пензионера. Пензионери ће, током боравка у бањама бити потпуно медицински збринути, што подразумева лекарски преглед, ЕКГ, лабораторијске анализе, специјалистичке прегледе и визите одељењских лекара, као и најмање три врсте терапија у зависности од оцене лекара и области за коју је одређена бања специјализована.

Пријаве се подносе организацијама корисника пензија, према месту пребивалишта. Ранг листа прави се посебно за пензионере из категорије запослених, самосталних делатности и пољопривредника, у оквиру тога ће постојати листе за старосне, инвалидске и породичне пензионере.

На редослед на ранг листи утицаће висина пензије, дужина стажа осигурања, дужина коришћења пензије, остварено право на туђу негу и помоћи, остварено право на породичну пензију (који су то право остварили као дете које није способно за самостални живот и рад). Под једнаким условима, предност ће имати старији корисник пензије. Чланство у пензионерским организацијама није услов за коришћење овог права. Конкурс је отворен 6. маја и траје до 21. маја 2019. године.