ПРЕДСТАВЉЕН ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПУТА СОМБОР-КУЛА
ПРЕДСТАВЉЕН ПЛАН УПРАВЉАЊА ЗАШТИТОМ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПУТА СОМБОР-КУЛА

У скупштинској сали зграде „Жупанија“ у Сомбору јуче су одржане Јавне консултације за План управљања заштитом животне средине за пројекат појачаног одржавања државног пута IБ реда бр. 15 деоница: СОМБОР (ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА) – КУЛА.

На Јавној консултацији су учествовали представници Одељења за пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе града Сомбора, представници Општине Кула, као и Борис Раковић и Мирко Јевтић из фирме „Утибер“ Нови Сад, који су презентовали План управљања заштитом животне средине.