ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ ТРЕБА ДА ПОДНЕСУ ЗАХТЕВ, УКОЛИКО МОРАЈУ ДА РАДЕ У ВРЕМЕ ЗАБРАНЕ КРЕТАЊА
ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ ТРЕБА ДА ПОДНЕСУ ЗАХТЕВ, УКОЛИКО МОРАЈУ ДА РАДЕ У ВРЕМЕ ЗАБРАНЕ КРЕТАЊА

У случају примене неопходних агротехничких мера, а посебно ради заштите засада од мраза, током периода забране кретањa (од 20 до 05 часова), сваки пољопривредни произвођач (власник или корисник засада или друге пољопривредне површине) је дужан да поднесе захтев за одобрење кретања Управи за заштиту биља на мејл agromere@registar-uzb.rs Захтев се може поднети и путем телефона, а пољопривредници из Западнобачког округа дозволу за кретање могу тражити путем броја 064/88-18-449.

У пријави је потребно навести име и презиме лица број личне карте и адресу које ће се кретати у периоду од 20 до 05 часова, број пољопривредног газдинства, локацију где ће се спроводити агротехничке мере, као и време и дан када ће бити спроведене мере. Дозвола кретања ће важити само за наведени дан у периоду од 20 до 05 часова. Рок за одговор на поднети захтев је до 48 часова.

Оставите одговор