ПОКРАЈИНА РАСПИСАЛА ЈАВНЕ ПОЗИВЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, САМОЗАПОШЉАВАЊЕ И ЈАВНЕ РАДОВЕ
ПОКРАЈИНА РАСПИСАЛА ЈАВНЕ ПОЗИВЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ, САМОЗАПОШЉАВАЊЕ И ЈАВНЕ РАДОВЕ

Покрајинским акционим планом запошљавања у Аутономној покрајини Војводини за 2019. годину и Правилником о додели средстава за финансирање спровођења јавних радова на територији Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину, Покрајински секретаријат за привреду и туризам расписао је три јавна позива за запошљавање, самозапошљавање и јавне радове:

 1. Јавни оглас за доделу субвенција за самозапошљавање у АП Војводини у 2019. години.
 • Секретаријат додељује средства у износу од 30.000.000,00 динара.
 • Субвенција за самозапошљавање додељује се незапосленом лицу на евиденцији Националне службе за запошљавање на територији АП Војводине у износу 512.000,00 динара, односно 325.000,00 динара у складу са Правилником који је доступан на сајту www.spriv.vojvodina.gov.rs
 • Рок за подношење захтева је 03.05.2019. године.
 1. Јавни оглас за доделу субвенција за запошљавање незапослених лица у АП Војводини у 2019. години.
 • Секретаријат додељује средства у износу од 48.000.000,00 динара.
 • Субвенција за запошљавање незапослених лица додељује се послодавцу за субвенционисање износа пореза и доприноса за 12 месеци уговорне обавезе, односно у износу од 187.500.00 динара по лицу.
 • Право учешћа има послодавац који има регистровано седиште или пословну јединицу на територији АП Војводине и припада приватном сектору.
 • Послодавац може максимално остварити субвенцију за запошљавање до 10 лица.
 • Рок за поднишење зајтева је 03.05.2019. године.
 1. Јавни конкурс за финансиранје спровођења јавних радова на територији АП Војводине у 2019. години:
 • Секретаријат додељује средства у износу ос 10.800.000,00 динара.
 • Средства намењена за спровођење јавног рада, који може трајати најдуже четири месеца.
 • Право учешћа на Јавном конурсу имају удружења која имају статус правног лица, односно уписна су у Регистар који води АПР.
 • Рок за подношење захтева је 27.04.2019. године.

Све додатне информације могу се добити у свакој организационој јединици Филијале Националне службе за запошљавање и Секретаријату на бројеве телефона 021/487-4145 и 487-4313, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

Оставите одговор