ПОКРАЈИНА ПРЕУЗЕЛА ОСНИВАЧКА ПРАВА НАД СОМБОРСКИМ ДОМОМ ЗДРАВЉА, ЦИЉ – УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА
ПОКРАЈИНА ПРЕУЗЕЛА ОСНИВАЧКА ПРАВА НАД СОМБОРСКИМ ДОМОМ ЗДРАВЉА, ЦИЉ – УНАПРЕЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА

Крајем прошле године Покрајинска влада ушла је у поступак преузимања 47 здравствених установа у АП Војводини. На седници Покрајинске владе донете су одлуке о преузимању оснивачких права над 44 дома здравља, међу којима je и сомобрски Домом здравља „Др Ђорђе Лазић“. У одлуци о преузимању оснивачких права наводи се да се „од дана преузимања оснивачких права, средства за финансирање Дома здравља, за намене утврђене законом, обезбеђују из буџета АП Војводине, доприноса за обавезно социјално осигурање, као и из других извора у складу са законом”. Наведено је и да ће дужност и послове директора Дома здравља вршити досадашња директорка др Емеше Ури, а са радом настављају председник и чланови Управног и Надзорног одбодра Дома здравља „Др Ђорђе Лазић“, све до новог именовања у складу са законом и Статутом Дома здравља.

Према речима директорке др Ури, новина у раду Дома здравља нема, све службе раде као и до сада, а наставља се и сарадња са локалном самоуправом.

  • Тренутно радимо на припреми правних аката ради спровођења одредби новог Закона о здравственој заштити и ради реализације техничког дела одлуке о преузимању оснивачких права од стране АП Војводине – каже др Ури.

Она истиче да је крајем 2019. године већ потписан уговор између Дома здравља и локалне самоуправе о суфинансирању дела здравствене заштите која се превасходно односила на рад амбуланти у селима, и на набавку основних средстава за рад. Очекује се да ће, како је речено у Покрајинском секретаријату за здравство, за четири до шест месеци, бити завршени послови око регистрације према новом оснивачком акту, именовани нови управни и надзорни одбори здравствених установа и да ће бити обављене све друге формалности.

Примена нових прописа омогућиће да се са једног места прецизно управља здравственим системом што ће допринети формирању оптималне мреже здравствених установа у Војводини, а све зарад унапређења здравствених услуга, очекивања су надлежних служби. (Сомборске новине)

Оставите одговор