ПОКРАЈИНА ПОМАЖЕ ПОРОДИЦАМА КОЈЕ СУ ПРОШЛЕ ГОДИНЕ ДОБИЛЕ ТРЕЋЕ ИЛИ ЧЕТВРТО ДЕТЕ
ПОКРАЈИНА ПОМАЖЕ ПОРОДИЦАМА КОЈЕ СУ ПРОШЛЕ ГОДИНЕ ДОБИЛЕ ТРЕЋЕ ИЛИ ЧЕТВРТО ДЕТЕ

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова расписао је Kонкурс за доделу бесповратних средстава у породицама у којим се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Војводине. Укупна средства која се додељују по овом Kонкурсу износе 150.000.000.00 динара.

Право учешћа на Kонкурсу имају брачне и ванбрачне заједнице са децом, као и једнородитељске породице у којимa се почев од 01.01.2020. године родило треће или четврто дете. Осим подстицања рађања и ублажавања негативних демографских трендова, циљ конкурса је и иницирање процеса побољшања демографске структуре у општинским, градским и руралним срединама, као предуслова за покретање привредног развоја.

Текст конкурса и потребне обрасце могу се пронаћи на сајту Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова. Учесници Kонкурса могу да аплицирају само са једном пријавом и то за куповину некретнине или за доградњу, адаптацију, реконструкцију, инвестиционо и текуће одржавање постојеће некретнине. Висина тражених средстава не може бити већа од 1.200.000,00 динара.

Оставите одговор