ПОКРАЈИНА ОДОБРИЛА 20 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ПОКРАЈИНА ОДОБРИЛА 20 МИЛИОНА ДИНАРА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

У петак, 5. априла 2019. године, Завод за јавно здравље Сомбор потписао је уговор о додели средстава по јавном конкурсу за финасирање, односно суфинансирање изградње, одржавање и опремање здравствених установа у 2019. години са Покрајинским секретаријатом за здравство АП Војводине. Заводу за јавно здравље Сомбор одобрена су средства у износу од 19.777.921 динара за трошкове адаптације и реконструкције зграде, у оквиру које треба да се изврши адаптација Центра за епидемиологију, Центра за анализу, планирање и промоцију здравља, адаптација Центра за микробиологију и канцеларија општих послова, као и реконструкција фасаде, степеништа, електричних инсталација, санација бедема, капије и др. Сомборски Завод за јавно здравље смештен је у стару зграду која је под заштитом Завода за споменике, а зграда је стара више од сто година, те као таква није наменски грађена и није прилагођена потребама Завода. Тренутно је у току припрема за расписивање јавног позива за наведене послове, који треба да буду реализовани до краја године.

Оставите одговор