ПОЧИЊЕ РУШЕЊЕ ДИМЊАКА НЕКАДАШЊЕ ФАБРИКЕ „ТЕКСТИЛНА“
ПОЧИЊЕ РУШЕЊЕ ДИМЊАКА НЕКАДАШЊЕ ФАБРИКЕ „ТЕКСТИЛНА“

Претходних дана постављена је скела око димњака некадашње сомборске фабрике „Текстилна“ у непосредној близини аутобуске станице и новоизграђеног „Капитол парка“, који је претходних година због своје висине мобилним оператерима служио као стуб за постављање опреме.

Ових дана ће почети рушење овог објекта (на катастарској парцели број 7751/2 к.о. Сомбор 1) који је на неки начин био и симбол овог дела града, а како је Сомборњуз сазнао на лицу места, варијанта рушења „циглу по циглу“ је одабрана из безбедоносних разлога, како се неби угрозила сигурност објеката и људи у непосредној близини.

Рушењу димњака котларнице некадашњег сомборског текстилног гиганта је претхоило измештање опреме мобилних оператера на новопостављени стуб који се налази у непосредној близини, односно иза „Лидла“.

Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство, као надлежан орган за издавање дозволе за уклањање објеката, на захтев власника објекта “SBCP projekt” d.o.o. из Београда издало је решење којим се одобрава уклањање наведеног објекта. Решење је донето у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи и истим је одређено да уклањање објекта може да врши привредно душтво, друго правно лице или предузетник, који су уписани у одговарајући регистар за грађење објеката, односно за извођење радова. У решењу стоји да уклањањем објеката руководи одгвоорни извођач радова. Такође, при уклањању објекта власник објекта и извођач радова дужни су да обезебеде ограђивање и видно обележавање простора на коме се спроводи уклањање, предузимање мера на смањењу загађења при уклањању, спровођење мера заштите суседних објеката, одвожење шута на депонију „Ранчево“, обезбеђење уредног одвијања пешачког и другог саобраћаја и постављање прописане сигнализације и знакова упозорења у складу са шемом регулисања саобраћаја.

Из Одељења за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство напомињу да је по завршеном уклањању, власник објекта који је срушен, односно извођач радова, дужан да изравна терен и околину доведе у уредно стање, а сва оштећења која су настала на јавној површини или комуналној инфраструктури уклони.

Законом о планирању и изградњи није прописано да дозвола за уклањање садржи рок за извођење радова, податке о извођачу радова и планирану намену након уклањања објекта, па Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство не располаже наведеним подацима.

Према доступним подацима из Катастра, предузеће SBCP Projkt d.o.o. је власник парцеле 7751 на којој се налазе трговински објекти и пословни простори (продавница „Лидл“ и тржни центар), али и земљишта површине 8.733 квадрата које се граничи са овим објектима. Да ли ће се на овом земљишту у скорије време нешто градити још увек се није познато, јер до објављивања текста Сомборњуз од компаније која је власник није добио одговор на ово питање.

Подсећамо, након затварања „Текстилне“, у објектима ове фабрике годинама је пословао некадашњи „Бане Секулић“, а 2017. године на овој локацији је почело рушење запуштених објеката некадашњих сомборских гиганата, након чега је изграђен тржни центар „Капитол парк“.

Оставите одговор