ПОЧИЊЕ ЛИЦИТАЦИЈА ТЕЗГИ НА ПИЈАЦИ „У ЛАНЦИМА“
ПОЧИЊЕ ЛИЦИТАЦИЈА ТЕЗГИ НА ПИЈАЦИ „У ЛАНЦИМА“

На основу одлуке Надзорног одбора, ЈКП „Простор“ Сомбор је расписало лицитацију за резервацију пијачних тезги и места на пијаци „У ланцинма“ у Сомбору, за период резервације од 01.01.2021. до 30.09.2021. године.

Право учешћа на лицитацији имају лица уписана у регистар привредних субјеката и лица уписана у регистар пољопривредних газдинстава. Сви учесници у лицитацији дужни су да пре почетка надметања уплате обавезно учешће, односно кауцију у висини од 10.000,00 динара. Уплата обавезног учешћа се може извршити 17, 18. и 21. децембра 2020. године у времену од 08 до 13 часова у канцеларији Управе пијаце „У Ланцима“, или уплатом на текући рачун предузећа ЈКП „Простор“ Сомбор код Банке „Поштанска штедионица“ А.Д. број 200-2901920101040-48, позив на број 97 12/2020, са назнаком „Кауција за лицитацију“.

Уплату кауције за додатну лицитацију могуће је извршити 29. децембра 2020. године у периоду од 08 до 10 часова у канцеларији Управе пијаце. Уплаћено а неискоришћено учешће биће враћено најкасније у року од осам дана по завршетку лицитације.

Лицитацијом руководи Комисија коју је именовао директор предузећа, а учесници на лицитацији дужни су да, пре почетка лицитације, комисији дају на увид:

-Решење о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за 2020. годину (за пољопривредне произвођаче);
-Решење о упису у регистар привредних субјеката (за правна лица и предузетнике);
-Доказ о уплати кауције

Излицитирана цена исплаћује се Комисији одмах по завршетку лицитације, након чега се на лицу места закључује уговор.

РАСПОРЕД ЛИЦИТАЦИЈЕ

22.12.2020. У 9,00 часова

  • Цветна пијаца тезге од 01 до 20
  • ВИП тезге 01 до 06
  • СИНГЛ ТЕЗГЕ 01 до 60

23.12.2020. У 9,00 часова

  • СИНГЛ ТЕЗГЕ 61 до 169

НАКНАДНА ЛИЦИТАЦИЈА, 29.12.2020.године у 10,00 часова

  • Канцеларији управе пијаце “У ЛАНЦИМА”, за сва непродата места.

Почетна цена сингл тезги на пијаци „У ланцима“ је 37.500,00 динара колика је и почетна цена тезге на цветној пијаци, док је почетна цена ВИП тезге 112.500,00 динара.

Право учешћа на лицитацији немају лица која нису измирила своје финансијске обавезе према ЈКП „Простор“ Сомбор.

This Post Has One Comment

Оставите одговор