ПОЧИЊЕ КОЛЧЕЊЕ УЗУРПИРАНИХ АТАРСКИХ ПУТЕВА
ПОЧИЊЕ КОЛЧЕЊЕ УЗУРПИРАНИХ АТАРСКИХ ПУТЕВА

Због учесталог одоравања атарских путева који су у јавној својини града Сомбора Одељење за пољопривреду и заштиту животне средине Градске управе града Сомбора наставиће са активном контролом стања на терену и против узурпатора издавати прекршајне налоге у складу са Одлуком о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете.

Узурпирани атарски пут ће се након издавања налога колчити у складу са пројектом атарског пута који се налази у РГЗ Служби за катастар непокретности Сомбор.

Пре издавања налога за колчење атарског пута на терену, о истом ће се обавестити месна заједница на чијој територији се налази предметни атарски пут као и пољочувари ради упознавања грађана о дану и времену колчења конкретног атарског пута на њиховој територији. Наведено обавештење објавиће се и на званичној интернет презентацији Града Сомбора и у средствима јавног информисања.

Оригинално саопштење можете да погледате овде.

Оставите одговор