ОВЕ ГОДИНЕ 16 КОНКУРСА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
ОВЕ ГОДИНЕ 16 КОНКУРСА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И САМОЗАПОШЉАВАЊЕ

У циљу реализације мера активне политике запошљавања, Национална служба за запошљавање расписала је тринаест јавних позива односно конкурса, путем којих ће директну финансијску подршку добити више од 18.000 послодаваца и незапослених лица. За ове намене опредељено је 5.750.000.000,00 динара, од чега се 550.000.000,00 динара издваја за особе са инвалидитетом.

Као и ранијих година, акценат је стављен на теже запошљиве категорије лица у које спадају: млади до 30 година старости, без завршеног средњег образовања, старији од 50 година, Роми, особе са инвалидитетом, дугорочно незапослени, корисници новчане социјалне помоћи и жртве породичног насиља.

Већина конкурса биће отворена до 30. новембра 2021. године, док је рок за подношење захтева за мере намењене особама са инвалидитетом 31. децембар 2021. године. Јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање биће отворен до 17. маја 2021. године, а рок за подношење захтева потенцијалних извођача јавних радова истиче 10. маја 2021. године.

Захтеви за учешће у мерама подносе се надлежним организационим јединицама Национaлне службе за запошљавање, према месту рада лица или седишту послодавца, непосредно, путем поште или електронским путем. Све информације доступне су у свакој организационој јединици и на сајту Национaлне службе за запошљавање.

Оставите одговор