ОСНОВАНА МРЕЖА „ПОШУМИМО ВОЈВОДИНУ“
ОСНОВАНА МРЕЖА „ПОШУМИМО ВОЈВОДИНУ“

У седишту Покрета горана Војводине у Сремским Карловцима, 25. јануара 2020. године је основана мрежа невладиних организација под називом „Пошумимо Војводину“.

Мрежа је основана у циљу већег утицаја јавности на доносиоце одлука, ради очувања и унапређења постојећих шума и повећања површина под шумама у АП Војводини, затим у циљу развијања свести јавности о важности очувања шума и пошумљавања на заштиту природе, пољопривреду, економију, затим ради веће медијске видљивости чињеница и проблема, као и начина за њихово решавање, те на крају, у циљу удруживања знања, искустава, доступности медијима, и других капацитета.

На састанку су договорене и прве активности које ће се спровести у оквиру мреже, кампање, правне акције, али и припрема преосталих докумената којима ће се ближе регулисати нека питања рада Мреже.

Међу оснивачима је 21 невладина организација и неформална иницијатива грађана из Новог Сада, Сремских Карловаца, Вршца, Суботице, Сомбора, Бечеја, Сремске Митровице, Новог Кнежевца, Ковина, Делиблата и Беле Цркве. Мрежа је отворена за нове чланице.

Оставите одговор