ОГРАЂИВАЊЕМ И ЗАКЉУЧАВАЊЕМ МОЛОВА, ПОЈЕДИНЦИ НЕЛЕГАЛНО ПРИСВАЈАЈУ ДЕО ОБАЛЕ ВЕЛИКОГ БАЧКОГ КАНАЛА
ОГРАЂИВАЊЕМ И ЗАКЉУЧАВАЊЕМ МОЛОВА, ПОЈЕДИНЦИ НЕЛЕГАЛНО ПРИСВАЈАЈУ ДЕО ОБАЛЕ ВЕЛИКОГ БАЧКОГ КАНАЛА

На обали Великог бачког канала у Сомбору, на потезу између ПИК-а и железничког моста, на три места су молови ограђени, „приватизовани” и доступни само некима. Неко је једноставно присвојио дрвени мол, ставио ограду и катанац. У уверењу да је у питању бесправно заузеће јавне површине, односно нелегално присвајње дела обале канала редакција Сомборских новина је упутила питања надлежнима.

Јавно водо-привредно предузеће „Воде Војводине” Нови Сад је локални недељник обавестило да се у појасу ширине пет метара са обе стране канала, не смеју предузимати радње које ометају одржавање канала и њихову функцију.

„Према Закону о водама, члан 133, забрањено је градити објекте, садити дрвеће, орати и копати земљу и обављати друге радње којима се ремети функција или угрожава стабилност мелиорационих канала за одводњавање. У обостраном појасу ширине од најмање пет метара од тих канала, не смеју се предузимати радње којима се омета њихово редовно одржавање. Другим речима, такво ограђивање представља бесправно заузеће водног земљишта, односно нелегално присвајање дела обале канала. За овакве активности починиоци нису добили сагласност представника водопривреде, јер су те активности у супротности са Законом о водама“, наводи се у допису.

За санкционисање ових активности надлежно је Одељење за водну инспекцију Сектора за водопривреду Покрајинског Секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство.

„О затеченом стању на терену представници водопривреде на том подручју обавештавају надлежне службе ЈВП „Воде Војводине“, које даље о проблему извештавају водну инспекцију. Водна инспекција приступа решавању оваквих проблема водећи се својим законским оквирима и овлашћењима“, наводи се у одговору ЈВП „Воде Војводине“.

Контактирани су и водни инспектори, али од њих редакција Сомборских новина до објављивања овог текста није добила одговоре на питања. (Сомборске новине)

This Post Has One Comment

  1. Margita

    Neće ni dobiti odgovore. Pa sve i jedan inspektor prima mito.

Оставите одговор