ОДРЖАНА ТРЕЋА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА СОМБОРА
ОДРЖАНА ТРЕЋА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА СОМБОРА

На трећој седници Скупштине града Сомбора којом је председавао председник Скупштине Зоран Рус, одборници су одлучивали о 32. тачаке дневног реда. Локални парламент је између осталог разматрао предлоге одлука за планове детаљних регулација неколико градских блокова, предлог одлуке о начину коришћења грађевинског земљишта које је у јавној својини Града Сомбора, а које се користи као пољопривредно земљиште до привођења намени, предлогу одлуке о сахрањивању и гробљима на територији Града Сомбора, као и извештај о раду неколико установа у надлежности Града.

Одборници су усвојили измене решења о образовању Комисије за израду предлога годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Сомбора за 2021. годину, као и предлог програма коришћења средстава за заштиту животне средине Града Сомбора за 2020. годину.

Усвојени су и предлози за именовање Надзорних одбора ЈКП Чистоћа, Енергана, Паркинг сервис, Простор, Водоканал, Водовод и Зеленило, као и разрешење и именовање чланова Школског одбора у ШОСО Вук Караџић, Средње техничке школе као и ОШ Иван Горан Ковачић у Станишићу.

Одборници су одлучивали и о другим питањима из делокруга свог рада.

Оставите одговор