ОДРЖАНА СЕДМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА
ОДРЖАНА СЕДМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

У Великој скупштинској сали зграде Жупаније јуче је одржана седма седница Скупштине града Сомбора којом је председавао њен председник Зоран Рус, а одборници су разматрали девет тачака дневног реда.

Између осталог, Скупштина града је усвојила Декларацију о улози функције управљања људским ресурсима у органима Града Сомбора, Одлуку о пијацама и Одлуку о постављању киоска.

Одлука о пијацама уређује услове и начин управљања пијацама и пружања услуга на њима, утврђује врсте, назив и локације пијаца, начин обављања промета роба и вршења услуга на пијацама, одређује врсте производа који се на њима могу продавати, радно време пијаца, као и права и обавезе даваоца и корисника услуга.

Одлуком о постављању киоска уређен је начин и услови за постављање објеката монтажно демонтажног типа за пружање шалтерске услуге, чија бруто површина не може прећи 10,5m2. Овакви објекти могу се постављати на локацијама које су утврђене Програмом о распореду локација за постављање мањих монтажних објеката – киоска на територији Града Сомбора, а на приватним парцелама могу да се поставе само уз решења које доноси Градска управа града Сомбора.

На седмој седници Скупштине града Сомбора именовани су и чланови Савета за међунационалне односе Скупштине града Сомбора.

Оставите одговор