ОДРЖАНА ОСМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА
ОДРЖАНА ОСМА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА

У скупштинској сали зграде „Жупаније“ јуче је одржана осма седница Скупштине града Сомбора којом је председавао њен председник Зоран Рус, а дневни ред је имао тринаест тачака.

Скупштина града је између осталог усвојила одлуке о оснивању Галерије „Милан Коњовић“, Културног центра „Лаза Костић“, Народног позоришта Сомбор и Градске библиотека „Карло Бијелицки“. Ове оснивачке одлуке донете су како би се локални прописи ускладили са новим законским актима.

На седници је усвојена Одлука о униформи, возилима, пловилима и опреми комуналне милиције, којом се прописује изглед, ознаке и начин ношења униформе комуналних милиционара, боја и начин означавања возила, пловила, као и опрема Комуналне милиције града Сомбора.

На 29. седници Скупштине града усвојен је и Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња у Граду Сомбору за период 2021-2023. године.