ОДРЖАНА ЈЕДАНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНE ГРАДА
ОДРЖАНА ЈЕДАНАЕСТА СЕДНИЦА СКУПШТИНE ГРАДА

У свечаној сали зграде Жупаније одржана je једанаеста седница Скупштине града Сомбора, којом је председавао председник Скупштине града Зоран Рус, a oдборници су одлучивали о 11 тачака дневног реда.

Скупштина града усвојила је Одлуку о видовима стамбене подршке, којом су усклађене норме локалне самоуправе са законским одредбама. Према овој одлуци Град Сомбор ће на својој територији спроводити два вида стамбене подршке, и то: доделу стана у закуп у виду непрофитне закупнине и стабмену подршку побољшања услова становања у виду доделе грађевинског материјала. Оба вида стамбене подршке спроводиће се путем јавног позива на коме ће заинтересовани грађани имати право да учестувују.

На једанаестој седници Скупштине града донета је и Одлука о првом ребалансу Одлуке о буџету Града Сомбора за 2021. годину. Овом Одлуком утврђен је нови обим прихода и расхода буџета Града Сомбора, као резултат укључивања пренетих средстава из претходне године, наменских трансферних средстава из буџета Аутономне Покрајине Војводине и Републике Србије и распоред истих по корисницима.

Такође, одборници су дали сагласност на одлуке о првим изменама и допунама програма пословања јавних комуналних предузећа „Простор“, „Водовод“ и „Чистоћа“.