ОД НОВЕ ГОДИНЕ СЕ УКИДА ЗАБРАНА ЗАПОШЉАВАЊА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ
ОД НОВЕ ГОДИНЕ СЕ УКИДА ЗАБРАНА ЗАПОШЉАВАЊА У ЈАВНОМ СЕКТОРУ

После шест година паузе, колико је држава строго контролисала свако запошљавање у јавном сектору, замрзавање престаје да важи. Од наредне године изменама закона значајно ће се релаксирати пријем на „државни посао“. Поједини услови и даље ће постојати, али влада и њена комисија неће као до сада контролисати и одобравати баш свако ново радно место.

Практично, од 1. јануара 2021. до 31. децембра 2023. године биће олакшано запошљавање и на одређено и на неодређено време. То предвиђају Измене и допуне закона о буџетском систему, у којима је наведено да ће корисницима јавних средстава у наредне три године бити дозвољено да без посебних дозвола и сагласности Владе Србије приме нове људе у радни однос.

Закон истовремено предвиђа и одређене услове. Тако ће институције, установе и предузећа моћи да запошљавају сходно њиховим потребама и новцу који имају, али уз ограничење да не могу запослити више од 70 одсто нових радника од броја запослених који су претходне године отишли.

То значи да, уколико је 10 запослених у једној установи напустило ту установу током протекле године, максималан број новозапослених може бити седам без претходне сагласности владине комисије.

Истовремено ће о пријему новозапослених изнад 70 одсто у односу на отишле у претходној години одлучивати Влада Србије уз претходно мишљење Министарства финансија.

Министар финансија Синиша Мали оценио је да је изменама закона предвиђена флексибилнија контрола запошљавања у јавном сектору, а у складу са кадровским потребама.

Новим решењем, према речима министра, институције, установе и предузећа преузимају велику одговорност на себе и одлучују о томе да ли им је потребно ново запошљавање. Истовремено, напоменуо је Мали, квалитет њихових услуга мора да се унапреди.

„Постојала је контрола запошљавања у јавном сектору и сходно мишљењу ММФ-а наша жеља је била да се систем строге контроле не олабави, већ да се на неки начин уреди, тако да не треба сваки новозапослени да иде на комисију за запошљавање Владе Србије да би добио сагласност, већ да се одговорност пренесе на институције и установе које запошљавају“, објаснио је министар.

У предлогу закона се наводи и да ће запошљавање бити могуће уколико државно предузеће или установа има обезбеђена средства за плате, односно зараде, са припадајућим порезом и доприносима за новозапослене, као и под условима и у складу са процедурама предвиденим посебним прописима.

На кога се не односи ограничење

Ова ограничења се не односе на судије, јавне тужиоце и заменике јавних тужилаца, наставно особље високошколске установе и научно и истраживачко особље научноистраживачке организације акредитоване у складу са законом.

Такође, не односе се ни на постављена и именована лица у државним органима и органима јединица територијалне аутономије и локалне самоуправе, као и на директоре јавних предузећа, друштава капитала, установа и јавних агенција чији су оснивачи Република или јединице територијалне аутономије, односно локалне самоуправе.

Ограничења се не односе ни на особе са инвалидитетом у складу са прописима који уређују област професионалне рехабилитације и запошљавања особа са инвалидитетом. (Блиц)

Оставите одговор