ОБУСТАВЉЕНЕ СВЕ ИЗБОРНЕ РАДЊЕ
ОБУСТАВЉЕНЕ СВЕ ИЗБОРНЕ РАДЊЕ

Изборна комисија града Сомбора, због проглашеног ванредног стања на територији Републике Србије, донела је Решење о прекидању свих изборних радњи у спровођењу избора за одборнике у Скупштини града Сомбора.

Док важи Одлука о проглашењу ванредног стања, прекидају се све изборне радње и престали су да теку сви рокови за вршење изборних радњи.

Нови рокови у поступку спровођења избора за одборнике у Скупштини града Сомбора биће утврђени када се донесе одлука о престанку ванредног стања.

Све до сада предузете изборне радње у поступку спровођења избора остају на правној снази.

Оставите одговор