ОБНОВЉЕН ВЕТРОЗАШТИТНИ ПОЈАС У ЧОНОПЉИ И АЛЕКСА ШАНТИЋУ
ОБНОВЉЕН ВЕТРОЗАШТИТНИ ПОЈАС У ЧОНОПЉИ И АЛЕКСА ШАНТИЋУ

Градоначелник Сомбора Антонио Ратковић, заједно са чланом Градског већа за област пољопривреде Борисом Буловићем и директором ЈКП „Зеленило“ Сомбор Момиром Миоковићем, обишао је обновљене ветрозаштитне појасеве у Чонопљи и Алекса Шантићу. Радове на ревитализацији ветрозаштитних појасева извело је ЈКП „Зеленило“, а засађено је укупно 3,5 километра дрвореда тополе, 1,5 километар у Алекса Шантићу и 2 километра у Чонопљи. Посао је завршен 3. децембра.

Користи од ветрозаштитних појасева су вишеструке, а између осталог, штите пољопривредно земљиште од губитка хумусног слоја услед еолске ерозије, као и од смањења приноса услед повећане транспирације и исушивања земљишта.

Уклањање ветрозаштитног појаса није дозвољено. Уколико у самом појасу постоје појединачна сува стабла потребно је обратити се ЈП „Војводина шуме“ – Шумско газдинство „Сомбор“ везано за процедуру око саме сече и промета дрвета. Дозвољено је орезивање грана као и њихово сакупљање и одношење уколико угрожавају саобраћај и онемогућава обрађивање суседних парцела, уз надзор Пољочуварске службе. Сечење свог растиња које је изашло ван граница ветроизаштитног појаса и узурпирало пољопривредно земљиште је дозвољено, али је неопходно обратити се стручним лицима Шумског газдинства „Сомбор“, ради добијања потребне документације.

Оставите одговор