ОБЈАВЉЕН КОНКУРС ЗА ЈАВНЕ РАДОВЕ, ПРИЈАВЕ ДО 10. МАЈА
ОБЈАВЉЕН КОНКУРС ЗА ЈАВНЕ РАДОВЕ, ПРИЈАВЕ ДО 10. МАЈА

Национална служба за запошљавање је и ове године објавила јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова.

Јавни радови се могу спроводити у областима социјалне заштите и хуманитарног рада, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре, одржавања и заштите животне средине и природе.

Право учешћа на јавним радоивма имају органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за провредне регистре.

На јавним радовима се радно ангажује најмање пет незапослених лица из категорија радно способних корисника новчане социјалне помоћи, рома, лица без завршене средње школе, лица која траже посао дуже од 18 месеци и особа са инвалидитетом. Приоритет за укључивање у меру имају лица која се први пут ангажују на јавним радовима.

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за пријем пријава за учешће на Јавном конкурсу је 10. мај 2021. године.

Све информације могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе, преко Позивног ценра 0800/300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs