ОБАВЕЗНА УПОТРЕБА ЗАШТИТНИХ МАСКИ У ПРОДАВНИЦАМА И УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА
ОБАВЕЗНА УПОТРЕБА ЗАШТИТНИХ МАСКИ У ПРОДАВНИЦАМА И УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА

Укидањем ванредног стања није престала примена епидемиолошких мера, односно мера за заштиту становништва од заразних болести, нарочито оних који се односе на мере превенције за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 прописане Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Сл. гласник РС“, бр. 66/2020, 93/2020 и 94/2020).

Град Сомбор скреће пажњу свим правним лицима и предузетницима (послодавци) који обављају делатност у области трговине на мало и услуге у области угоститељства, које обухватају продају хране и пића, да су одговорни за примену свих превентивних мера од утицаја на безбедност и здравље запослених и корисника услуга, а нарочито:

  • организовање процеса рада који обезбеђује одржавање физичке дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра,
  • обавезну дезинфекцију мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику,
  • обавезну употребу заштитних средстава тј. маски од стране запослених – за пружање услуга на отвореном,
  • додатне мере ограниченог броја лица у просторији, а у случају мањег растојања од два метра између корисника, пружање услуга уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере,
  • обавезну дезинфекцију просторија и подова,
  • обавезну употребу заштитних средстава тј. маски и од корисника услуга – за пружање услуга у затвореном простору.

Правна лица и предузетници (послодавци) који продају робу или пружају услуге у трговинским центрима и сличним објектима у којима се обавља делатност у области трговине на мало, а која обухвата продају робе и вршење услуга у локалима у које се улази из већег затвореног простора, као и приређивачи посебних и класичних игара на срећу, дужни су да, у односу на запослене и кориснике услуга, примене све превентивне мере од утицаја на безбедност и здравље: ограничен број лица у просторији, одржавање физичке дистанце, односно међусобног растојања између два лица од најмање два метра, а у случају мањег растојања уз примену стаклене, пластичне или сличне баријере, обавезна дезинфекција просторија, подова, мобилијара, машина, алата и уређаја за рад после пружене услуге сваком појединачном кориснику, обавезна употреба заштитних средстава тј. маски, како од стране запослених тако и корисника услуга.

Одељење инспекције и комуналне полиције градске управе града Сомбора ће вршити појачан надзор над применом наведених превентивних мера.

Град Сомбор апелује на све послодавце и грађане да поштују мере и препоруке, као и да се понашају одговорно и воде рачуна о свом и здрављу својих најближих.

Оставите одговор