НСЗ СУБВЕНЦИОНИШЕ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ПОТРЕБЕ ПОСЛОДАВЦА
НСЗ СУБВЕНЦИОНИШЕ ОБУКЕ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА ПОТРЕБЕ ПОСЛОДАВЦА

Национална служба за запошљавање расписала је Јавни позив за учешће у финансирању програма обуке за потребе послодавца за запосленог у 2019. години.

Овај програм обуке за потребе послодавца за запослена лица спроводи се ради стицања додатних знања и вештина у циљу унапређења компетенција, стицања недостајућих знања, способности и вештина, са циљем одржања запослења код послодавца.

Обука се реализује ради посебног усавршавања запосленог или општег усавршавања запосленог. Под посебним усавршавањем запосленог сматра се стицање додатних знања и вештина намењених запосленом лицу које нису преносиве или су ограничено преносиве на друге привредне субјекте или делатности, док се под општим усавршавањем запосленог сматра стицање додатних знања и вештина намењених запосленом лицу које су већином преносиве на друге привредне субјекте и делатности.

Обуку може изводити јавно признати организатор активности, у складу са Законом о образовању одраслих, односно лиценцирани извођач обуке на основу исказане потребе послодавца.

У складу са правилима о додели државне помоћи, а у оквиру расположивих средстава за реализацију обуке, Национална служба за запошљавање може послодавцу на основу захтева да исплати средства на име учешћа у финансирању обуке ради посебног усавршавања у износу до 25% од укупних оправданих трошкова, а највише 100.000,00 динара по полазнику. На име учешћа у финансирању трошкова обуке ради општег усавршавања исплаћују се средства у износу до 60 % од укупно оправданих трошкова, а највише 100.000,00 динара по полазнику.

Информације о програму обуке могу се добити у свакој организациној јединици Националне службе, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800/300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs

Јавни позив је отворен до утрошка расположивих средстава издвојених за ову намену, а најкасније до 29.11.2019. године.

Оставите одговор