НСЗ: РАСПИСАНО 13 КОНКУРСА И ЈАВНИХ ПОЗИВА У ОКВИРУ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА
НСЗ: РАСПИСАНО 13 КОНКУРСА И ЈАВНИХ ПОЗИВА У ОКВИРУ МЕРА АКТИВНЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

У циљу реализације програма и мера активне политике запошљавања, предвиђених Програмом рада за 2020. годину, Национална служба за запошљавање расписала је тринаест јавних позива и конкурса за текућу годину и то:

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РЕФУНДАЦИЈУ ТРОШКОВА ПОДРШКЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ КОЈЕ СЕ ЗАПОШЉАВАЈУ ПОД ПОСЕБНИМ УСЛОВИМА У 2020. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА РОМСКЕ НАЦИОНАЛНОСТИ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2020. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОБУКЕ ЗА ПОТРЕБЕ ПОСЛОДАВЦА ЗА ЗАПОСЛЕНОГ У 2020. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИПРАВНИКА ЗА НЕЗАПОСЛЕНA ЛИЦА СА СРЕДЊИМ НИВООМ КВАЛИФИКАЦИЈА У 2020. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2020. ГОДИНИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНЕ ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У 2020. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ПРИПРАВНИКА ЗА НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА СА ВИСОКИМ НИВООМ КВАЛИФИКАЦИЈА У 2020. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ФИНАНСИРАЊУ ПРОГРАМА ОБУКЕ НА ЗАХТЕВ ПОСЛОДАВЦА У 2020. ГОДИНИ

JАВНИ КОНКУРС ЗА СУБВЕНЦИЈУ ЗАРАДЕ ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ БЕЗ РАДНОГ ИСКУСТВА У 2020. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНЕ ПРАКСЕ У 2020. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТИЦАЊА ПРАКТИЧНИХ ЗНАЊА У 2020. ГОДИНИ

ЈАВНИ ПОЗИВ НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ

Информације о новим јаним позивима и конкурсима могу се добити у свакој организационој јединици Националне службе за запошљавање, као и преко Позивног центра НСЗ позивом на број: 0800/300-301.

Оставите одговор