НОВЕ КЛУПЕ И КАНТЕ ЗА ОТПАД У БЛОКУ 82 НА НОВОЈ СЕЛЕНЧИ
НОВЕ КЛУПЕ И КАНТЕ ЗА ОТПАД У БЛОКУ 82 НА НОВОЈ СЕЛЕНЧИ

Сомборско „Зеленило“ наставило је са постављањем новог урбаног
мобилијара у граду.

Тако су радници Одељења одржавања и механизације поставили три нове клупе и припадајући урбани мобилијаар (канте за отпад) у Блоку 82 у „Новој Селенчи“, у низу претходно већ постављених клупа.

На тај начин се изашло у сусрет захтевима мештана „Нове Селенче“.

Оставите одговор