НАКОН ВИШЕ ОД ДВА МЕСЕЦА ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА СОМБОРА
НАКОН ВИШЕ ОД ДВА МЕСЕЦА ОДРЖАНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА СОМБОРА

У Великој сали зграде „Жупаније“ одржана је десета седница Скупштине града Сомбора коју је водио њен председник Зоран Рус. Одборници су одлучивали о 17 тачака дневног реда.

Скупштина града усвојила је Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Сомбора за 2021. годину. У оквиру ове подршке Град Сомбор је издвојио средства у износу од 2.000.000,00 динара, од којих је 700.000,00 динара намењено су за набавку садница лаванде које ће путем јавног конкурса доделити заинтересованим пољоривредницима, а средства у озносу од 1.300.000,00 динара предвиђена су за набавку нових пчелињих друштава и опрема за пчеларство, која ће такође Град доделити путем јавног конкурса пољопривредницима који се баве пчеларством.

Одборници су на 10. седници усвојили Одлуку о завршном рачуну буџета Града Сомбора за 2020. годину са консолидованим извештајем о трошењу средстава буџетских корисника.

Скупштина је дала сагласност на статуте Градске библиотеке „Карло Бијелицки“ Културног центра „Лаза Костић“, Народног позоришта Сомбор и Галерије „Милан Коњовић“.

За директора ЈКП „Чистоћа“ сомбор именован је Драган Радојчић, а за директора Галерије „Милан Коњовић“ Милена Рацков Ковачић.