НАЈАВЉЕНА ИСПЛАТА СОЦИЈАЛНИХ ДАВАЊА
НАЈАВЉЕНА ИСПЛАТА СОЦИЈАЛНИХ ДАВАЊА

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је саопштило да ће сутра, 20. јула 2021. године почети исплата новчане социјалне помоћи, дечијег и родитељског додатка и накнаде за издржавање корисника на породичном смештају за јун 2021. године.

Дан касније, 21. јула ће бити исплаћена права из борачко инвалидске заштите, накнада зараде односно плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета као и остале накнаде по основу рођења и неге детета и посебне неге детета за месец јун.