НА КАНАЛИМА ХС ДУНАВ-ТИСА-ДУНАВ ПРОШЛЕ ГОДИНЕ УКЛОЊЕНО 4,5 МИЛИОНА КВАДРАТНИХ МЕТАРА ПОДВОДНЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ
НА КАНАЛИМА ХС ДУНАВ-ТИСА-ДУНАВ ПРОШЛЕ ГОДИНЕ УКЛОЊЕНО 4,5 МИЛИОНА КВАДРАТНИХ МЕТАРА ПОДВОДНЕ ВЕГЕТАЦИЈЕ
  • Post category:Друштво

Током 2021. године на каналима Хидро система Дунав-Тиса-Дунав покошено је око 2,9 милиона квадратних метара подводног растиња и око 1,6 милиона квадратних метара трске. Ови радови на одржавању каналске мреже вредни су близу 37 милиона динара.

Значај ових радова огледа се у томе што се кошењем подводне вегетације омогућава несметани протицај воде каналима до система за наводњавање.

Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ поседује шест пловних косачица које су изузетно значајне за одржавање функционалности канала, посебно за потребе наводњавања. У летњим месецима, када постоји највећа потреба за водом, бујање вегетације доводи до опадања нивоа воде на местима водозахвата корисника.