МУП УПИСУЈЕ 300 ПОЛАЗНИКА НА ОСНОВНУ ОБУКУ ЗА ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ
МУП УПИСУЈЕ 300 ПОЛАЗНИКА НА ОСНОВНУ ОБУКУ ЗА ВАТРОГАСНО-СПАСИЛАЧКЕ ЈЕДИНИЦЕ

Министарство унутрашњих послова уписаће 300 полазника на стручно оспособљавање за обављање ватрогасно-спасилачких послова. Право учешћа на конкурсу имају сви који испуњавају следеће услове:

  • да је држављанин Републике Србије;
  • да најмање годину дана има пребивалиште на територији организационе јединице за коју је расписан конкурс, до дана закључења конкурса;
  • да нема мање од 19, а више од 30 година старости до дана закључења конкурса;
  • да има завршено средње образовање и васпитање;
  • да не постоје безбедносне сметње за заснивање радног односа у Министарству унутрашњих послова;
  • да поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Ц“ категорије;
  • да испуњава посебне услове у погледу критеријума здравствене, психо-физичке и базично-моторичке способности.

Право учешћа на конкурсу има и лице које похађа завршну годину средње школе, уз обавезу да најкасније до 01.07.2021. године достави оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању и васпитању.

Право учешћа на конкурсу има и лице које поседује важећу националну возачку дозволу за управљање моторним возилом „Б“ категорије, а није положило возачки испит „Ц“ категорије, уз обавезу да возачки испит положи у року од 18 месеци од дана завршетка основне обуке припадника ватрогасно-спасилачких јединица.

Ватрогасно-спасилачки батаљони у Западнобачком округу имају потребу за укупно 12 полазника и то: четири полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког батаљона Сомбор – територија града Сомбора, три полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког одељења Апатин – територија општине Апатин, три полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког одељења Кула – територија општине Кула и два полазника за потребе Ватрогасно-спасилачког одељења Оџаци – територија општине Оџаци.

Избор кандидата за полазнике курса на основну обуку припадника ватрогасно-спасилачких јединица спроводи комисија коју именује министар унутрашњих послова.

Конкурс траје до 25. маја 2021. године.

Детаљи о конкурсу се могу наћи на сајту Министарства унутрашњих послова http://www.mup.gov.rs и сајту Центра за основну полицијску обуку http://www.copo.edu.rs

Оставите одговор