КОРИСНИЦИ ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА КОЈИМА ЈЕ ПРАВО ИСТЕКЛО ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА, ТРЕБА ДА ПОДНЕСУ ЗАХТЕВ
КОРИСНИЦИ ДЕЧИЈЕГ ДОДАТКА КОЈИМА ЈЕ ПРАВО ИСТЕКЛО ТОКОМ ВАНРЕДНОГ СТАЊА, ТРЕБА ДА ПОДНЕСУ ЗАХТЕВ

Корисници права на дечији додатак којима је право продужено Закључком Владе Републике Србије до окончања ванредног стања (6. маја), треба да поднесу захтев према уобичајеној процедури, која је била у примени до почетка ванредног стања. Захтев са неопходном документацијом за утврђивање чињеничног стања се подноси на писарници Градске управе Града Сомбора, шалтер број 6.

Захтеви се могу послати и препорученом пошиљком на адресу: Градска управа Града Сомбора, Одељење за друштвене делатности (соба број 56), Трг Цара Уроша број 1, 25101 Сомбор.

Све додатне информације грађани могу добити телефоном на бројеве 025/468-196 и 468-275, или путем мејла amilanovic@sombor.rs или mjerkovic@sombor.rs

Оставите одговор