КАЗНЕ ЗА СЕЧУ ВЕТРОЗАШТИТНОГ ПОЈАСА ОД 25.000 ДО 150.000 ДИНАРА
КАЗНЕ ЗА СЕЧУ ВЕТРОЗАШТИТНОГ ПОЈАСА ОД 25.000 ДО 150.000 ДИНАРА

Одељење пољопривреде и заштите животне средине Градске управе града Сомбора издало је саопштење за јавност о заштити ветрозаштитних појасева.

Пољочуварска служба града Сомбора вршиће контролу у складу са градском Одлуком о заштити пољопривредног земљишта, усева и засада, пољских путева и канала од пољске штете и у складу са одредбама Закона о пољопривредном земљишту, а против лица која су начинила прекршај биће спроведене прописане казнене мере.

Новчана казна за физичко лице које оштети или сече дрвеће које чини пољозаштитни, односно ветрозаштитни појас, или се налази у путном појасу, или на пољопривредном земљишту износи 25.000,00 динара, за правно лице новчана казна од 150.000,00 динара, за одговорно лице у правном лицу новчана казна од 25.000,00 динара, а за предузетника који начини прекршај предвиђена је казна од 75.000,00 динара.

Посебно се напомиње, да уколико вредност посечене дрвне масе прелази количину од 1м³ против учиниоца ће бити поднета и кривична пријава.

Према Закону о шумама лице које изврши бесправну сечу дужно је и да изврши санацију и да надокнади насталу штету кориснику шума.

Саопштење за јавност о заштити ветрозаштитних појасева Одељења пољопривреде и заштите животне средине погледајте овде.

Оставите одговор