ЈЕЛЕНСКА ДИВЉАЧ ИЗ МОНОШТОРСКОГ УЗГАЈАЛИШТА НАСЕЉЕНА У ЛОВИШТА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ
ЈЕЛЕНСКА ДИВЉАЧ ИЗ МОНОШТОРСКОГ УЗГАЈАЛИШТА НАСЕЉЕНА У ЛОВИШТА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ

У зиму 2020. године започет је процес насељавања и реинтродукција обичног јелена (Cervus elaphus L.) на подручје Централне Србије. По подацима Републичког завода за статистику из 2019. године, процењена бројност јеленске дивљачи у Републици Србији је нешто мања од 6.200, а у централној Србији, упркос добрим природним и станишним условима, матични фондови броје тек око 1.200 јединки. На подручју АП Војводине бројно стање матичних фондова јеленске дивљачи значајно је боље, матични фондови јелена су око 5.000 јединки, а од тога броја скоро 4.000 јединки јелена су матични фондови у ловиштима посебне намене Јавног предузећа “Војводинашуме“.

Тренутна бројност и структура популација јеленске дивљачи и степен њиховог коришћења, посебно у слободној природи, знатно су испод могућности природних потенцијала шумских подручја у централној Србији.

Обични јелен (Cervus elaphus L.) је саставни део укупног биодиверзитета наше земље. Јелен има бројне позитивне утицаје на шумске и друге екосистеме и без њега они не могу адекватно да функционишу. Зато је веома важна реинтродукција (поновно насељавање) и ојачавање постојећих микро-популација матичних фондова јелена из генетски стабилних и здравих популација из других подручја. То је дуг, комплексан, скуп и неизвестан процес.

ЈП “Војводинашуме“ је партнерска страна у националном пројекту “SRBDEER“ који спроводи Управа за шуме Републике Србије, а који се односи на реинтродукцију обичног јелена у ловишта на подручје централне Србије. Из својих узгајалишта јеленске дивљачи „Плавна“ код Бача и „Козара“ код Бачког Моноштора у 2020. години је ловиштима у централној Србији испоручено 24 јединке обичног јелена, а у 2021. године је испоручено 76 јединики обичног јелена у односу полова 1:1. Из ловишта ЈП “Војводинашуме“ за две године је селектовано, ухваћено, успешно транспортовано до јеленских прихватилишта и насељено на подручју централне Србије 100 јединки обичног јелена. У 2020. и 2021. години јединке обичног јелена из ових узгајалишта су са успехом насељавана на подручје Таре, Златибора, Копаоника, Златара, Копаоника и Хомољских планина.

„План је да се настави са испорукама, уз даље повећање броја јединки обичног јелена за испоруку. Очекујемо да у 2022. години испоручимо нових 100 јединки обичног јелена. Осим из постојећих узгајалишта обичног јелена у ловиштима „Козара“ и „Плавна“, планира се изградња ловно-узгојних објеката (хватаљки за крупну дивљач) у ловиштима “Апатински рит“, „Вршачке планине“, „Делиблатска пешчара“, „Каракуша“ и „Босутске шуме“, кажу из „Војводинашума“.

Обични јелен (Cervus elaphus L.) у чувеним европским и светским ловиштима представља економски и биолошки најзначајнију и најатрактивнију ловну врсту дивљачи. За развој ловства као привредне делатности у оквиру „зелене економије“ и ловног туризма као сегмент елитног туризма једне државе, обични јелен је носећа гајена врста која може да буде генератор развоја ловства и ловног туризма једне државе.